Suomen tuki- ja liikuntaelinradiologit

Suomen tuki- ja liikuntaelinradiologit – Finlands Muskuloskeletalradiologer – Musculo-skeletalradiologists of Finland


Yhdistyksen nimi: Suomen tuki- ja liikuntaelinradiologit – Finlands Muskuloskeletalradiologer (FMR) – Musculoskeletalradiologists of Finland (MRF).

Yhdistys toimii Suomen Radiologiyhdistyksen (SRY) – Radiologföreningen i Finland ry:n jaostona.


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää tuki- ja liikuntaelinradiologiaa ja sen koulutusta Suomessa. Yhdistyksen jäsenyyttä voivat hakea tuki- ja liikuntaelinradiologiasta kiinnostuneet lääkärit. Hallitus hyväksyy jäsenet. Yhdistyksen jäseniltä edellytetään aktiivista osallistumista seuran tilaisuuksiin. Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä. Yhdistys toimii lausunnonantajana asioissa, jotka koskevat tuki- ja liikuntaelinradiologiaa.


Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille näiden ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään 2 viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsussa tulee ilmetä vuosikokouksessa käsiteltävät asiat.


Vuosikokouksessa vahvistetaan yhdistyksen vuosikertomus ja jäsenmaksu sekä valitaan hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, sihteeri ja 3 jäsentä. Käydään läpi edellisen vuoden tilitapahtumat. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään 3 jäsentä on paikalla. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan, toimikausi on vuosikokouksesta seuraavaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee yhdistyksen varainhoitajan.


Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä sihteerin taikka varainhoitajan kanssa. Jäsenmaksun perinnästä vastaa varainhoitaja.


Äänestys yhdistyksen kokouksissa tapahtuu avoimena mikäli ei vähintään kaksi jäsentä vaadi suljettua äänestystä. Äänten jakautuessa tasan ratkotaan asia henkilövaaleissa arpomalla kahden eniten ääniä saaneen kesken. Muissa asioissa puheenjohtajan ääni ratkaisee. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen enemmistö, mikäli ei kyseessä ole yhdistyksen lakkautus, jolloin vaaditaan 2/3 enemmistö lakkauttamisen puolesta.


Jos yhdistys lakkautetaan, sen mahdolliset varat siirtyvät SRY:lle.